‌Galway Doctoral Scholarship Scheme 2018/19 Scéim Scoláireachtaí Taighde Dochtúireachta na Gaillimhe 2018/19

The College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies offers postgraduate scholarships to support full-time PhD research within the Structured PhD programmes of the College.

The 2018-19 scheme is now open. Applications will be accepted until 5.00 p.m. on Monday 16th April, 2018. The application form and supporting documentation are now available, from the 'Making an Application' section below. Before applying, please read the Terms and Conditions 2018/19.

‌Scholarships may be awarded across the following disciplines: EducationGeographyArchaeologyCreative WritingDramaEnglishFilm and Digital MediaHistoryIrish StudiesJournalismOld and Middle IrishPhilosophy, Music, Celtic CivilisationChildren's StudiesClassicsFrenchGaeilgeGermanItalianSpanishPolitical Science and SociologyGlobal Women’s StudiesPsychology.

Tá Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh ag tairiscint scoláireachtaí iarchéime chun tacú le taighde lánaimseartha PhD laistigh de chláracha Struchtúrtha PhD an Choláiste. 

Is féidir Scoláireachtaí a bhronnadh i gceann ar bith de na disciplíní seo a leanas: Oideachas, Tíreolaíocht, Seandálaíocht, An Drámaíocht, An Scríbhneoireacht Chruthaíoch, Béarla, Fealsúnacht, Iriseoireacht, Léann Éireannach, Scannáin & na Meáin Dhigiteacha, Sean-Ghaeilge & Meán-Ghaeilge, Stair,  An tSibhialtacht Cheilteach, Ceol, Clasaicí, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Staidéar Leanaí, Eolaíocht Pholaitiúil agus Socheolaíocht, Léann na mBan, Síceolaíocht.

 

Making an Application

Please read the information below carefully, before commencing the online application.

Application Form and Supporting Documentation

 
Form / Supporting Documentation
Method               
Note
1

Application Form 

Foirm Iarratais

Complete Online You can use the 'Save and Resume' option to complete the form in more than one sitting.
2

Project Proposal Form

Togra Tionscadail 201819

Upload with Application Form Complete and upload to the online application form. It's a good idea to complete this form first and have it available when you make your online application.
3
Sample of academic work of not more than 2,500 words Upload with Application Form Upload to the online application form
4
A transcript or transcripts outlining the results obtained by the applicant in all previously undertaken undergraduate and postgraduate degree programmes (uploaded to online application) Upload with Application Form Upload to the online application form
5

Supervisor's Reference Form

Teistiméireachta ón Stiúrthóir 2018

Supervisor to submit by email before closing date Applicant completes sections 1 and 2. Proposed Supervisor completes sections 3, 4 and 5. The proposed Supervisor then emails the form to artspostgrad@nuigalway.ie.   
6

Academic Reference Form

Foirm Teistiméireacht 2018

Academic Referee to submit by email before closing date Applicant completes sections 1 and 2.  Academic Referee completes sections 3 and 4. The Academic Referee then emails the form to artspostgrad@nuigalway.ie.   
7   

Terms and Conditions 2018/19

Téarmaú agus Coinníollacha 2018/19

Download and Read    Please read the terms and conditions of the scheme before making an application. 

 

Useful Links

Find a Supervisor 

College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies